จิตรกรรมฝาผนังและภาพวาดในกระดาษปาปิรุส (Papyrus) เป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้ทราบการแต่งกาย
ของชาวอียิปต์โบราณ การดำรงชีพอยู่ท่ามกลางความร้อนระอุของทะเลทรายนั้น ทำให้การแต่งกายของชาวอียิปต์
ต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในสมัยโบราณนั้น การแต่งกายมีรูปแบบเรียบง่าย
ประกอบด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น หากเป็นชนชั้นสูงและเป็นผู้มีฐานะดีการแต่งกายจะบรรจงมากขึ้น
อาจจำแนกการแต่งกายของชาวอียิปต์ได้เป็น 3 สมัยดังนี้

1.1 สมัยอาณาจักรโบราณ (2650 - 1710 ปีก่อน พ. ศ.)

ผู้ชายนุ่งผ้าสามเหลี่ยมผืนสั้นชิ้นเดียวคล้ายผ้าเตี่ยวเรียกว่า "ลอยน์ โคลท" (Loin Cloth)
หรือ "ไทรแองกูล่า แอพพร่อน"(Triangular apron) พันรอบเอวทิ้งชายไว้ด้านหน้า
หรือซุกไว้ด้านใน ไม่สวมเสื้อ

ผู้หญิงนุ่งผ้าผืนยาวชั้นเดียวทรงแคบยาวตั้งแต่ใต้อกถึงข้อเท้าเรียกว่า "ชีทกาวน์"(Sheath gown)
มีสายสะพายดึงไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้าง สำหรับกษัตริย์และพระราชินีแต่งกายเช่นเดียวกับสามัญชน
เพียงแต่ใช่ผ้าที่ดูหรูหรากว่าคนธรรมดา เป็นทอด้วยด้ายทอง จับจีบไว้ด้านหน้าและสวมมงกุฎ

1.2 สมัยอาณาจักรกลาง (1590 - 1240 ปีก่อน พ.ศ.)

ผู้ชายยังคงนุ่งผ้าชิ้นเดียวแต่นุ่งหลายชั้นซ้อนกันโดยเล่นระดับผ้าให้สั้นยาวลดหลันมองดูคล้ายสามเหลี่ยมชั้นในสุดนุ่งกางเกงขาสั้น ผู้หญิงยังคงแต่งกายเหมือนอาณาจักรโบราณ สำหรับเครื่องแต่งกายของกษัตริย์และพระราชินีทรงเสื้อยาวถึงข้อเท้าเป็นรูปตัวทีเรียกว่า "ทูนิค" (Tunic) ตกแต่งเครื่องประดับ

1.3 สมัยอาณาจักรใหม่ (1020 ปีก่อน พ.ศ. - พ.ศ. 510)

ในยุคอาณาจักรใหม่นี้อียิปต์เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านทั้งสรรพวิทยาและศิลปะชาวอียิปต์
รู้จักนำเอาผมของมนุษย์และขนสัตว์มาทำผมปลอม หนวดปลอมรู้จักทำเครื่องประดับการแต่งกาย
โดยใช้โลหะหินสี ลูกปัด รู้จักทำเครื่องสำอางเช่น น้ำหอม แป้ง น้ำมันชะโลมผม
และรู้จักทำรองเท้าจากต้นปาล์ม เป็นต้น ผู้ชายชาวอียิปต์ยังคงแต่งกายเหมือนในสมัยอาณาจักรกลาง
ส่วนผู้หญิงนิยมสวมชุดยาวคลุมเท้า แขนสั้นคลุมข้อศอก สำหรับกษัตริย์และพระราชินีแต่งกายหรูหรา
และแตกต่างจากสามัญชน กล่าวคือจะทรงคลุมไหล่ทั้งสองข้าง(Robe) ซึ่งแตกต่างอย่างงดงาม
ผ้าที่ใช้ทอด้วยด้ายทอง และตกแต่งเครื่องประดับรวมทั้งสวมมงกุฎ ส่วนผู้คนในราชสำนัก
แต่งกายคล้ายกษัตริย์และพระราชินี เพียงแต่มีความหรูหราน้อยกว่า

ในสมัยโบราณคนอียิปต์ใช้ใยของต้นปอมาถักทอเป็นผ้าลินินเพราะส่วมใส่แล้วสบายเข้ากับภูมิอากาศเขตร้อน
การแต่งกายของคนยุคโบราณมีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นในปัจจุบันด้วยที่นำของเก่าแบบโบราณ
มาประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ 
 

 

  

ขอบคุณแหล่งเนื้อหาที่ดีจาก http://egypt4you.igetweb.com/index.php?mo=3&art=299209

edit @ 14 Sep 2011 11:33:45 by zensuz

edit @ 14 Sep 2011 11:42:10 by zensuz